ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม สรุป+ข้อสอบ

85 ฿

RAM 1000 (RU 100) ความรู้คู่คุณธรรม สรุป+ข้อสอบ 

สารบัญ

 บทที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง                                                                                                              

*กระบวนการนิติบัญญัติในสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

              มหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                                                                                      

*กระบวนการนิติบัญญัติในวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง                     

*การดำเนินการเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                                                    

*ช่วยระยะเวลาการแต่งตั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง                                                                        

* บทที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม                                                                                                                 

*ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม                                                                                                                  

*ความหมายของคุณธรรม                                                                                                                                    

*ความหมายของจริยธรรม                                                                                                                                   

*ความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรม                                                                                                                  

*ระดับของคุณธรรมจริยธรรม                                                                                                                             

*องค์ประกอบของคุณธรรมจริยธรรม                                                                                                                

*บทที่  3  เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                             

*ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                    

*การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                      

*เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ                                                                          

*บทที่  4  จิตสาธารณะ

*ความเป็นมาของจิตสาธารณะ                                                                                                                          

*ความหมายของจิตสาธารณะ                                                                                                                            

*ความสำคัญของจิตสาธารณะ                                                                                                                           

*แนวคิดที่ใช้ในการพัฒนาจิตสาธารณะ                                                                                                           

*คุณสมบัติของผู้มีจิตสาธารณะ                                                                                                                         

*ปัจจัยที่ก่อให้เกิดจิตสาธารณะ                                                                                                                          

*การพัฒนาและปลูกฝังจิตสาธารณะ                                                                                                                

*แนวทางการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน                                                                                                            

* สรุป                                                                                                                                                                          

*ข้อสอบชุดที่ 1  ภาค S/62                                                                                                                                           

*ข้อสอบชุดที่ 2                              

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook