POL 3328  (PA 340 ) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ข้อสอบลับเฉพาะ ใช้เฉพาะ 2/62

80 ฿

รายละเอียด

POL 3328  (PA 340 ) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ ข้อสอบลับเฉพาะ ใช้เฉพาะ 2/62

-เจาะประเด็น เก็งข้อสอบ โดยทีมงานรัฐศาสตร์ 

เจาะประเด็น

เก็งข้อสอบแม่นยำ

มั่นใจในคุณภาพ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook