ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

PHI1003 / PY103 สรุปปรัชญาเบื้องต้น

44 ฿

PHI1003 / PY103 สรุปปรัชญาเบื้องต้น

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำ ลักษณะและขอบเขตของปรัชญา
ภาค 1 ภาคอภิปรัชญา
บทที่ 1 อภิปรัชญาตะวันตก
บทที่ 2 อภิปรัชญาตะวันออก
บทที่ 3 ท่าทีของพุทธศาสนาเถรวาทที่มีต่ออภิปรัชญา
ภาค 2 ญาณวิทยาหรือทฤษฎีความรู้
บทที่ 1 ปัญหาเรื่องบ่อเกิดของความรู้
บทที่ 2 ปัญหาเรื่องธรรมชาติของความรู้ ? สิ่งที่เรารู้คืออะไร
ภาค 3 จริยศาสตร์
บทที่ 1 ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์
บทที่ 2 ปรัชญาว่าด้วยคุณค่า สิทธิ และหน้าที่
บทที่ 3 หลักพุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิต
บทที่ 4 สุนทรียศาสตร์
ภาค 4 ปรัชญาประยุกต์
บทที่ 1 ปรัชญาการเมือง
บทที่ 2 ปรัชญาการศึกษา
บทที่ 3 ปรัชญาประวัติศาสตร์
บทที่ 4 ปรัชญาสังคม

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
– สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
– สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
– ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
– ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
– นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
– นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook