ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

GEO 2501 (GE 253) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สรุปข้อสอบ

43 ฿

GEO 2501 (GE 253) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย สรุปข้อสอบ

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ธรณีวิทยาประเทศไทย
บทที่ 3 ภูมิอากาศ
บทที่ 4 ทรัพยากรน้ำผิวดินและน้ำบาดาล
บทที่ 5 ทรัพยากรดิน
บทที่ 6 ป่าไม้และการจัดการป่าไม้
บทที่ 7 ประชากร
บทที่ 8 การตั้งถิ่นฐาน
บทที่ 9 เกษตรกรรม
บทที่ 10 การคมนาคมขนส่ง
บทที่ 11 อุตสาหกรรม
บทที่ 12 การค้าต่างประเทศ

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook