ENL2002 (LI 210) เฉลยข้อสอบชุดพิเศษ 3 ภาคล่าสุด ภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดย อ.เสาวลักษณ์

40 ฿

รายละเอียด

ENL2002 (LI 210) เฉลยข้อสอบชุดพิเศษ 3 ภาคล่าสุด ภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดย อ.เสาวลักษณ์

 

 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook