ENG3403 สรุปฉบับพิเศษ ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ โดย อ.เสาวลักษณ์

55 ฿

รายละเอียด

ENG3403 สรุปฉบับพิเศษ ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ โดย อ.เสาวลักษณ์

 

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook