ENG2901 (EN 291) เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานวรรณคดี สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

49 ฿

รายละเอียด

ENG2901 (EN 291) เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานวรรณคดี สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

 

เทพนิยายที่เป็นพื้นฐานวรรณคดี

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook