ENG2601 (EN 230) เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน โดย…อ.เสาวลักษณ์

45 ฿

รายละเอียด

ENG2601 (EN 230) เฉลยข้อสอบ 5 ภาคล่าสุด ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน โดย…อ.เสาวลักษณ์

 

ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook