ENG2601 (EN 230) ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีอเมริกัน  สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

32 ฿

รายละเอียด

ENG2601 (EN 230) ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีอเมริกัน  สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

 

ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษ และวรรณคดีอเมริกัน

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook