ENG2102 (EN 204) การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กำหนดให้ สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

55 ฿

รายละเอียด

ENG2102 (EN 204) การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กำหนดให้ สรุปฉบับพิเศษ โดย อ.เสาวลักษณ์

 

การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กำหนดให้

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook