ENG2002 (EN 202) การอ่านตีความ สรุปเนื้อหาวิชา

68 ฿

รายละเอียด

ENG2002 (EN 202) การอ่านตีความ สรุปเนื้อหาวิชา

 

เอกสารชุดนี้เหมาะสำหรับ

  •  นักศึกษาที่เตรียมสอบและมีเวลาน้อย  ได้ผลมาก
  • นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน  หรือไม่มีเวลาเข้าฟังการบรรยาย
  • ใช้อ่านทบทวน  ย้ำและจับประเด็นสำคัญก่อนเข้าห้องสอบ

 

 

ปรับปรุงใหม่ล่าสุด

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นหนึ่ง รับประกันคุณภาพ  Tutor  กุ้ง Master of English

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook