ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ENG2001 การอ่านเอาความ สรุปเนื้อหาวิชา สำหรับภาค 1/62 และซ่อม 1/62, 2/62, S/62 รวมซ่อมทุกภาค

58 ฿

 

สรุป ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความ 

 •  ใช้ได้กับการสอบภาค ฤดูร้อน /62 และภาคซ่อม 2/62 , S/62
  ประกอบด้วย
 • สวนที่ 1  Reading Theory (ทฤษฏีการอ่าน)
  –  บทที่ 1  ทักษะในการอ่าน (Reading Skill)
  –  บทที่ 2  โครงสร้างของคำ (Prefixer, Suffixes, และ Roots)
  –  บทที่ 3  การใช้พจนานุกรม (Dictionary)
  –  บทที่ 4  โครงสร้างประโยค (Sentence Study) 
  –  บทที่ 5  โครงสร้างอนุเฉท (Paragraph Study)
 • ส่วนที่ 2  Seen Passages (เนื้อหาในตำรา)
  Passage 1  To paepare for a career in engineering
  Passage 2  Forest Conservation
  Passage 3  Homes for Last Resort
  Passage 4  News and Catharine
  Passage 5 Messages from the Wild
  Passage 6  Twins
  Passage 7  What’s New
  Passage 8  The Bishop of Rome
 • ทุกเรื่องมีแนวข้อสอบ และเนื้อหามีแปลพร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด
 • เอกสารชุดนี้เหมาะสำหรับ

#นักศึกษาที่เตรียมสอบและมีเวลาน้อย ได้ผลมาก

#นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือไม่มีเวลาเข้าฟังการบรรยาย

#ใช้อ่านทบทวน ย้ำและจับประเด็นสำคัญก่อนเข้าห้องสอบ

ปรับปรุงล่าสุด

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ

Tutor  กุ้ง  Master of English

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook