ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป สรุปชีทราม

42 ฿

ENG 1002 (EN 102) ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทั่วไป สรุปชีทราม

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 Present Simple Tense
บทที่ 2 Past Simple Tense
บทที่ 3 Present Continuous Tense
บทที่ 4 Past Continuous Tense
บทที่ 5 Present Perfect Tense และ Present Perfect Continuous Tense
บทที่ 6 Past Perfect Tense และ Past Perfect Continuous Tense
บทที่ 7 Future Simple Tense, Future Continuous Tense, Future Perfect Tense และ Future Perfect Continuous Tense
บทที่ 8 If-/Conditional Sentences
บทที่ 9 Subjective Clauses
บทที่ 10 Passive Constructions
บทที่ 11 Question Forms
บทที่ 12 Indirect Speech
Vocabulary

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook