EN230 สรุปฉบับพิเศษ ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน โดย… อ.เสาวลักษณ์

32 ฿

รายละเอียด

EN230 สรุปฉบับพิเศษ ความรู้เบื้องต้นในวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน โดย… อ.เสาวลักษณ์

 

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook