EN 428 English Tourism in Relaion to Thai Art and  Culture เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด โดย อ. เสาวลักษณ์

25 ฿

รายละเอียด

EN 428 English Tourism in Relaion to Thai Art and  Culture เฉลยข้อสอบภาคล่าสุด โดย อ. เสาวลักษณ์

 

เฉลยพร้อมเทคนิคการตอบและอธิบายคำตอบโดยละเอียด

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook