EN 306 เฉลยข้อสอบ English Reading For Analysis ชุดพิเศษ ภาคล่าสุด โดย… อ.เสาวลักษณ์

40 ฿

รายละเอียด

EN 306 เฉลยข้อสอบ English Reading For Analysis ชุดพิเศษ ภาคล่าสุด โดย… อ.เสาวลักษณ์

 

รับประกันคุณภาพ ด้วยความเชื่อมั่นและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

สำหรับ

นักศึกษาที่ไม่มีเวลามาเรียนด้วนตนเอง

สรุปกระชับ เนื้อหาเข้าใจง่าย

มีเทคนิคการตอบแบบแม่นยำ ถูกต้อง

อ่านง่าย เข้าใจเร็ว

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook