ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ECT 1301 (EC 131) คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน สรุปชีทราม

48 ฿

สารบัญ

บทที่ 1 ตวามเป็นมาและการพัมนาคอมพิวเตอร์

บทที่ 2 ระลบคอมพิวเตอรื

บทที่ 3 ระบบปฏิบัติการ Window XP และ Window 7

บทที่ 4 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 5 โปรแกรม Microsoft Word

บทที่ 6 โปรแกรม Microsoft Excel

บทที่ 7 โปรแกรม Microsoft PowerPoint

บทที่ 8 การออกแบบหน้าจอคอมพิวเตอรื

บทที่ 9 เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บทที่ 10 วัสดุบันทึกข้อมูล

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook