ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ECT 1001 (ECT 2001, ET 201) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สรุปชีทราม

46 ฿

ECT 1001 (ECT 2001, ET 201) นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สรุปชีทราม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

บทที่ 2 ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีการศึกาาที่มีต่อการศึกษา

บทที่ 3 การสื่อความหมายและการเรียนรู้

บทที่ 4 สื่อการเรียนการสอน

บทที่ 5 วัสดุกราฟิก

บทที่ 6 รูปภาพ

บทที่ 7 วัสดุสามมิติ

บทที่ 8 สื่อแผ่นป้ายและสื่อกิจกรรม

บทที่ 9 วิทยุกระจายเสียงเพื่อการสึกาา

บทที่ 10 วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

บทที่ 11 ระบบกระจายเสียง

บทที่ 12 เครื่องฉาย

บทที่ 13 การสื่อสารผ่านดาวเทียม

บทที่ 14 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook