ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ECO2126 ECO 2106 (EC216) 61124 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ตำราเรียน ม.ราม

179 ฿

ECO2126 ECO 2106 (EC216) 61124 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ ตำราเรียน ม.ราม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับสถิติ

บทที่ 2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์

บทที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย

บทที่ 4 การวิเคราะห์การทดถอยพหุคูณ

บทที่ 5 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา

บทที่ 6 เลขดัชนี

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook