ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ECO2103 (EC213) 58041 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ตำราเรียน ม. ราม

60 ฿

ECO2103 (EC213) 58041 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ตำราเรียน ม. ราม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 เศรษฐกิจในยุคโบราณ

บทที่ 2 สังคมภายใต้ระบอบแมนเนอร์

บทที่ 3 อุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานจากงานช่างฝีมือในยุคกลาง

บทที่ 4 การค้าและการขยายตัวในยุคกลาง

บทที่ 5 จุดเริ่มต้นของระบบทุนนิยมในยุคกลาง

บทที่ 6 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปในยุคใหม่

บทที่ 7 ผลทางเศรษฐกิจของการขยายอาณาเขตของยุโรปสู่โพ้นทะเล

บทที่ 8 การวางรากฐานของระบบทุนนิยม

บทที่ 9 ลัทธิพาณิชย์นิยม

บทที่ 10 การปฎิวัติอุสาหกรรม

บทที่ 11 การปฎิวัติเกษตรกรรม

บทที่ 12 การพัฒนาด้านการค้าในศตวรรษที่ 19

บทที่ 13 การพัฒนาด้านการลงทุน การจัดองค์การธุรกิจและการเงินการคลัง

บทที่ 14 เศรษฐกิจสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

บทที่ 15 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่แห่งทศวรรษ 1930

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook