ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

APR3104 (PR304) 58197 เครื่องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ตำราเรียน ม.ราม

121 ฿

APR3104 (PR304) 58197 เครื่องมือเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ตำราเรียน ม.ราม

ประกอบด้วยเนื้อหา คำถามท้ายบท กิจกรรมท้ายบท ดังนี้.

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 เป้าหมายในการสื่อสาร

บทที่ 3 การโฆษณา/ การประชาสัมพันธ์

บทที่ 4 เครื่องมือเพื่อการโฆษณา

บทที่ 5 การวางแผนสื่อโฆษณา

บทที่ 6 การใช้สื่อโฆษณา/ กลยุทธ์

บทที่ 7 เครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ (1)

บทที่ 8 เครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2)

บทที่ 9 เครื่องมือเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3)

บทที่ 10 การประเมินผลการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook