ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

APR3102 (AP204) 57009 หลักการโฆษณา ตำราเรียน ม.ราม

85 ฿

APR3102 (AP204) 57009 หลักการโฆษณา ตำราเรียน ม.ราม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

บทที่ 1 ลักษณะและขอบเขตการโฆษณา

บทที่ 2 ประวัติการโฆษณา

บทที่ 3 ความสัมพันธ์ของการโฆษณากับศาสตร์อื่นๆ

บทที่ 4 แนวคิดและบทบาทของ IMC

บทที่ 5 สถาบันทางการโฆษณา

บทที่ 6 สื่อโฆษณา

บทที่ 7 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

บทที่ 8 การวางแผนและการบริหารงานโฆษณา

บทที่ 9 การวิจัยโฆษณา

บทที่ 10 งบประมาณการโฆษณา

บทที่ 11 การประเมินผลการโฆษณา

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook