ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

APR 4211(AD 426) การบริหารกิจการโฆษณา ตำราเรียน ม. ราม

86 ฿

APR 4211(AD 426) การบริหารกิจการโฆษณา ตำราเรียน ม. ราม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 13 บทดังนี้

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไป

บทที่ 2 การจัดโครงสร้างองค์การของบริษัทตัวแทนโฆษณา

บทที่ 3 แผนงานโฆษณา

บทที่ 4 การสร้างสรรค์งานโฆษณา

บทที่ 5 การเสนองานโฆษณา

บทที่ 6 การตัดสินใจด้านสื่อโฆษณา

บทที่ 7 การวิจัยด้านการโฆษณา

บทที่ 8 การบริหารบริษัทตัวแทนโฆษณา

บทที่ 9 การบริหารความสัมพันธ์

บทที่ 10 การหาลูกค้าใหม่

บทที่ 11 การบริหารทรัพยากรมนุษย์

บทที 12 การจัดการทางการเงิน

บทที่ 13 กฎหมายและจรรยาบรรณด้านการโฆษณา

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook