ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

APR 2101 (BA 305, BUS 2101) สารสนเทศเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สรุปชีทราม

40 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 ทักษะการอ่านเบื้องต้น (Basic Reading Skills)

บทที่ 2 การพิจารณาชื่อเรื่อง (Determining a Topic)

บทที่ 3 การระบุใจความสำคัญ (Identifying Main Idea)

บทที่ 4 วิธีในการหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก (Apporaching in Determining the Meaning of Unfamilar Words)

บทที่ 5 การวิเคราะห์คำ (Doing a Word Analysis)

บทที่ 6 การทำความเข้าใจเรื่องการอ้างอิง (Understanding Reference)

บทที่ 7 การวิเคราะห์สรุปความ (Making Inference)

บทส่งท้าย

แนวข้อสอบ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook