ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

AH324 (AT324)(ATH3204) 53182 การสุขาภิบาลปศุสัตว์ ตำราเรียน ม.ราม

89 ฿

AH324 (AT324)(ATH3204) 53182 การสุขาภิบาลปศุสัตว์ ตำราเรียน ม.ราม

ประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 14 บทดังนี้

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 โรค โรคระบาด และกฏหมายเกี่ยวกับโรคระบาด

บทที่ 3 แหล่งและวิธีติดมาของโรค

บทที่ 4 กลไกการป้องกันการติดเชื้อ

บทที่ 5 การตรวจสัตว์ป่วย

บทที่ 6 การเปิดวากและการเก็บตัวอย่าง

บทที่ 7 การใช้สารกำจัดเชื้อในปศุสัตว์

บทที่ 8 ศัลยศาสตร์เบื้องต้น

บทที่ 9 การให้ยาสัตว์

บทที่ 10 การควบคุมพยาธิภายในและภายนอก

บทที่ 11 โรคที่สำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง

บทที่ 12 โรคที่สำคัญในสุกร

บทที่ 13 โรคที่สำคัญในสัตว์ปีก

บทที่ 14 การทำวัคซีนในปศุสัตว์

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook