ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

AGR1003 AG103 61274 การเกษตรเบื้องต้น ตำราเรียน ม.ราม

71 ฿

AGR1003 AG103 61274 การเกษตรเบื้องต้น ตำราเรียน ม.ราม

ประกอบด้วย

ภาคที่ 1
บทที่ 1 ความสำคัญของการเกษตร
บทที่ 2 ส่วนต่างไของต้นพืช (ลำต้น ใบ และราก)
บทที่ 3 ส่วนต่างไของต้นพืช (ดอก ผล และเมล็ด)
บทที่ 4 สิ่งแวดล้อมของพืช
บทที่ 5 การใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร
บทที่ 6 การดำเนินงานการเกษตร

ภาคที่ 2
บทที่ 7 การให้น้ำแก่พืช
บทที่ 8 ธาตุอาหารของพืช
บทที่ 9 ศตูรพืช
บทที่ 10 การปรับปรุงพืช
บทที่ 11 การขยายพันธุ์พืชแบบใช้เพศ
บทที่ 12 การขยายพันธุ์พืชแบบไม่ใช้เพศ

ภาคที่ 3 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บทที่ 14 กุ้ง
บทที่ 15 ไก่

ภาคที่ 4
บทที่ 16 การเพาะเห็ดฟาง
บทที่ 17 GREENHOUSE.

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook