ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ACC3212(H) AC312(H) 62172 โจทย์และเฉลยแบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน 2 ตำราเรียน ม.ราม รศ.วิภาดา ศุภรพันธ์และคณะ

ACC3212(H) AC312(H) 62172 โจทย์และเฉลยแบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน 2 ตำราเรียน ม.ราม

ประกอบด้วย

– ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจและการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

– การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน

– การปันส่วนต้นทุนสำหรับความมุ่งหมายต่างๆ

– การวัดผลการปฏิบัติงานและการกำหนดราคาโอน

– ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วม

– การคำนวนต้นทุนช่วงการผลิต

– ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง และเศษซาก

รศ.วิภาดา ศุภรพันธ์และคณะ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook