ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ACC3212 (AC312) 63010 การบัญชีต้นทุน 2 ตำราเรียน ม. ราม รศ.วัฒนา ทองประยูร

95 ฿

ACC3212 (AC312) 63010 การบัญชีต้นทุน 2 ตำราเรียน ม. ราม

รศ.วัฒนา ทองประยูร

พิมพ์ครั้งที่ 9 มกราคม พ.ศ.2563 จำนวน 2,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ – วิธีต้นทุนคิดเข้างานและวิธีต้นทุนผันแปรได้

บทที่ 2 ต้นทุนที่มีความหมายต่อการตัดสินใจ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ

บทที่ 3 การวิเคราะห์การจ่ายลงทุน

บทที่ 4 การปันส่วนต้นทุน

บทที่ 5 ต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

บทที่ 6 การคำนวนต้นทุนช่วงการผลิต

บทที่ 7 ของเสีย การสิ้นเปลือง หน่วยที่บกพร่อง และเศษซาก

บทที่ 8 การวัดผลการปฏิบัติงาน

บทที่ 9 การกระจายส่วนงานและการกำหนดราคาโอน

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook