ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ACC2134 (AC234) 60308 การบัญชีบริหาร ตำราเรียน ม.ราม

87 ฿

ACC2134 (AC234) 60308 การบัญชีบริหาร ตำราเรียน ม.ราม

รศ.ดร.กฤติยา ยงวณิชย์

พิมพ์ครั้งที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561 จำนวน 2,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร

บทที่ 2 ระบบบัญชีต้นทุนงาน

บทที่ 3 ระบบบัญชีต้นทุนช่วง

บทที่ 4 ระบบต้นทุนกิจกรรม

บทที่ 5 การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ กำไร

บทที่ 6 การบัญชีต้นทุนผันแปรสำหรับการวิเคราะห์เพื่อการจัดการ

บทที่ 7 การจัดทำงบประมาณ

บทที่ 8 การวัดผลการปฏิบัติงานด้วยต้นทุนมาตรฐาน

บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบ

บทที่ 10 การวิเคราะห์ส่วนเพิ่มเพื่อการตัดสินใจ

บทที่ 11 การกำหนดราคา

บทที่ 12 การประเมินการลงทุนระยะยาว

บทที่ 13 งบกระแสเงินสด

บทที่ 14 การวิเคราะห์งบการเงิน

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook