ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

ACC1102 (AC102) 63009 การบัญชีขั้นต้น 2 ตำราเรียน ม.ราม

68 ฿

ACC1102 (AC102) 63009 การบัญชีขั้นต้น 2 ตำราเรียน ม.ราม

รศ.วิภาดา  ศุภรพันธ์ และคณะ

พิมพ์ครั้งที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 จำนวน 3,000 เล่ม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 การบัญชีเกี่ยวกับเงินสด

บทที่ 2 ระบบใบสำคัญ

บที่ที่ 3 การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน

บทที่ 4 การบัญชีสำหรับกิจการผลิตสินค้าขาย

บทที่ 5 บัญชีเดี่ยว

บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่มิได้หวังผลกำไร

แบบฝึกหัด เฉลยแบบฝึกหัด ตัวอย่างข้อสอบ เฉลยตัวอย่างข้อสอบ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook