เฉลยข้อสอบ ENG2001 การอ่านเอาความ สำหรับ 1/61

52 ฿

รายละเอียด

เฉลยข้อสอบ ENG2001 การอ่านเอาความ  สำหรับ 1/61

 

วิเคราะห์คำตอบอย่างละเอียดและถูกต้องที่สุด
โดย..ติวเตอร์กุ้ง มือหนึ่งในด้านภาษาอังกฤษย่าน ม.รามคำแหง

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ
ใช้กับการสอบภาค  1/61   3   ภาค     (ชุดพิเศษ  1, ชุดพิเศษ  2, ชุดพิเศษ 3)

ใช้เตรียมสอบภาค 1/61

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook