ชีทสรุป ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความ

55 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

ชีทรามสรุปเนื้อหา วิชา ENG 2001 (EN 201) การอ่านเอาความ

ปรับปรุงใหม่ล่าสุด!! โดย..ติวเตอร์กุ้ง

ส่วนที่  1  Reading Theory  (ทฤษฎีการอ่าน)
บทที่่  1  ทักษะในการอ่าน  (Reading Skill)  (Similar Meaning)
บทที่  2  โครงสร้างของคำ  (Prefixes, Suffixes, Roots)
บทที่  3  การใช้พจานุกรม  (Dictionary)
บทที  4  โครงสร้างประโยค  (Sentence Study ) ( Contextual Clues)
บทที่  5  โครงสร้างอนุเฉท  (Paragraph  Study)

ส่วนที่ 2  Seen Passages  (เนื้อหาในตำรา)
Passages  1  Animals
Passage  2  Various Forms of Communication
Passage  3  Clothing
Passage  4  Verbal Attack
Passage  5  Food Personalities
Passage  6  Bovine Tears
Passasge 7  Parallel  Proverbs
Passage  8  The Cobbler

เอกสารชุดนี้เหมาะสำหรับ

  • นักศึกษาที่เตรียมสอบและมีเวลาน้อย ได้ผลมาก
  • นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือไม่มีเวลาเข้าฟังการบรรยาย
  • ใช้อ่านทบทวน ย้ำและจับประเด็นสำคัญก่อนเข้าห้องสอบ

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook