ชีทสรุป ENG 1001 (EN 101) ประโยคพื้นฐานและศัพท์

58 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

สรุปเนื้อหา วิชา ENG 1001 (EN 101) ประโยคพื้นฐานและศัพท์

ปรับปรุงใหม่ล่าสุด!! โดย..ติวเตอร์กุ้ง

ภาคโครงสร้าง  (Structure)
บทที่ 1  คำนาม (Nouns)
บทที่  2  คำนำหน้าคำนาม  (Determiners)
บทที่่ 3  คำสรรพนาม  (Pronouns)
บทที่่  4  ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา  (Agreement of Subject and Verb)
บทที่่  5  คำกริยา  Transitive , Intransitive and Linking Verb)
บทที่่ 6  คำกริยาช่วยเดี่ยวและกริยาช่วยวลี (Sing Modals and phrasal Modals)
บทที่  7  คำกริยา + Gerund, Infinitive with to, Infinitive without to
บทที่  8  คำคุณศัพท์  (Adjectives)
บทที่่ 9  คำกริยาวิเศษณ์  (Adverbs)
บทที่่ 10  ประโยคเดียว  (Simple Sentence)
บทที่ 11  ประโยคความรวม  (Compound Sentence)
บทที่ 12  ประโยคความซ้อน  (Complex  Sentence)
ภาคคำศัพท์  (Vocabulary)
คำศัพท์  12 บท

เอกสารชุดนี้เหมาะสำหรับ

  • นักศึกษาที่เตรียมสอบและมีเวลาน้อย ได้ผลมาก
  • นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือไม่มีเวลาเข้าฟังการบรรยาย
  • ใช้อ่านทบทวน ย้ำและจับประเด็นสำคัญก่อนเข้าห้องสอบ

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook