ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุป + เจาะข้อสอบ ENG1001

80 ฿

สรุป + เจาะข้อสอบ ENG1001

 

สารบัญ

ภาคโครงสร้าง (Structure)

บทที่  1  คำนาม   (Nouns)

บทที่  2  คำนำหน้านาม   (Determiners)

บทที่  3  คำสรรพนาม   (Pronouns)

บทที่  4  ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา  (Agreement of Subject and Verb)

บทที่  5  คำกริยา   (Transitive, Intransitive and Linking Verbs)

บทที่  6  คำกริยาช่วยเดี่ยวและกริยาช่วยวลี  (Single Modals and Phrasal Modals)

บทที่  7  คำกริยา +  Gerund, Infinivive with to, Infinitive without to

บทที่  8  คำคุณศัพท์   (Adjective)

บทที่  9  คำกริยาวิเศษณ์   (Adverb)

บทที่  10  ประโยคเดี่ยว  (Simple Sentence)

บทที่  11  ประโยคความรวม  (Compound  Sentence)

บทที่  12  ประโยคความซ้อน  (Complex Sentence)

 

ภาคคำศัพท์   (Vocabulary)  12   บท

 

เจาะข้อสอบภาคสนาม  120   ข้อ

 

 

 

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook