สรุป + เจาะข้อสอบ ENG1001

80 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

สรุป + เจาะข้อสอบ ENG1001

 

สารบัญ

ภาคโครงสร้าง (Structure)

บทที่  1  คำนาม   (Nouns)

บทที่  2  คำนำหน้านาม   (Determiners)

บทที่  3  คำสรรพนาม   (Pronouns)

บทที่  4  ความสอดคล้องของประธานและคำกริยา  (Agreement of Subject and Verb)

บทที่  5  คำกริยา   (Transitive, Intransitive and Linking Verbs)

บทที่  6  คำกริยาช่วยเดี่ยวและกริยาช่วยวลี  (Single Modals and Phrasal Modals)

บทที่  7  คำกริยา +  Gerund, Infinivive with to, Infinitive without to

บทที่  8  คำคุณศัพท์   (Adjective)

บทที่  9  คำกริยาวิเศษณ์   (Adverb)

บทที่  10  ประโยคเดี่ยว  (Simple Sentence)

บทที่  11  ประโยคความรวม  (Compound  Sentence)

บทที่  12  ประโยคความซ้อน  (Complex Sentence)

 

ภาคคำศัพท์   (Vocabulary)  12   บท

 

เจาะข้อสอบภาคสนาม  120   ข้อ

 

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook