ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL4321 / PA421 การบริหารร่วมสมัย

46 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ : ทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับองค์การและการบริหาร / การจัดการ
บทที่ 2 พัฒนาการของทฤษฎีองค์การ
บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ
บทที่ 4 แนวคิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การ
บทที่ 5 การบรหารเชิงกลยุทธ์
บทที่ 6 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
บทที่ 7 วัฒนธรรมองค์การ
บทที่ 8 เทคนิคการบริหารสมัยใหม่

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook