ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL3314 / PA330 การบริหารชุมชนเมือง

40 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย
ทัศนะเกี่ยวกับเมือง
บทที่ 1 ความเป็นเมืองในโลกยุคปัจจุบัน
บทที่ 2 ลักษณะการอยู่รวมกันของมนุษย์
บทที่ 3 กระบวนการของการเกิดเป็นเมือง
บทที่ 4 การบริหารชุมชนเมืองในสังคมไทย
บทที่ 5 การบริหารชุมชนเมือง
บทที่ 6 การจัดการขนส่งในเมือง
บทที่ 7 การบริหารชุมชนเมือง : กรุงเทพมหานคร

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook