ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL3310 / PA311 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

32 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวทางการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
บทที่ 3 การศึกษาการบริหารรัฐกิจในปะรเทศที่พัฒนาแล้ว
บทที่ 4 การศึกษาการบริหารรัฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา
บทที่ 5 การศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบแนวใหม่
บทที่ 6 ทิศทางของการศึกษาการบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook