ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL3100 / PS315 กระบวนการนิติบัญญัติ

39 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ความคิดเกี่ยวกับการเมือง ระบบรัฐสภา และสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
บทที่ 3 การเมืองแบบประชาธิปไตยและระบบการเมืองไทย
บทที่ 4 สถาบันการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และพรรคการเมือง
บทที่ 5 สถาบันที่ออกกฎหมาย
บทที่ 6 องค์กรนิติบัญญัติในระดับท้องถิ่น
บทที่ 7 กระบวนการของกฎหมายและรัฐสภาไทย
บทที่ 8 พฤติกรรมมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทย
บทที่ 9 สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook