ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL2310 / PA211 ทฤษฎีองค์การ

40 ฿

POL2310 / PA211 สรุปทฤษฎีองค์การ

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความรู้และความหมายขององค์การ
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีองค์การ
บทที่ 3 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “โครงสร้าง”
บทที่ 4 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “การจูงใจ”
บทที่ 5 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “สิ่งแวดล้อม”
บทที่ 6 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “วัฒนธรรมองค์การ”
บทที่ 7 ทฤษฎีองค์การที่เกี่ยวกับ “สื่อสาร”
บทที่ 8 ทฤษฎีองค์การก่อนสมัยวิทยาจัดการ
บทที่ 9 ทฤษฎีองค์การแบบดั่งเดิม
บทที่ 10 การศึกษาพฤติกรรมในองค์การ
บทที่ 11 ทฤษฎีองค์การก่อนสมัยใหม่
บทที่ 12 ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่                                                                                                                                                                 บทที่ 13 องค์การในอนาคต                                                                                                                                                                        บทที่ 14 สรุปผลงานของนักวิชาการที่สำคัญ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook