ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL2300 / PA200 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น

50 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 ความหมายและขอบข่ายของการศึกษาบริหารรัฐกิจ

บทที่ 2 พาราไดม์ของวิชาการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 3 นโยบายสาธารณะ

บทที่ 4 องค์การและการจัดองค์การ

บทที่ 5 การบรหารงานบุคคล

บทที่ 6 การควบคุมและตรวจสอบ

บทที่ 7 การบริหารงานคลังสาธารณะ

บทที่ 8 สิ่งแวดล้อมของการบริหารรัฐกิจ

บทที่ 9 เทคโนโลยีสารสนเทศกับกาบรหารรัฐกิจ

บทที่ 10 การบรหารรัฐกิจร่วมสมัย

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook