ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL2128 (PS217) การเลือกตั้ง

46 ฿

สารบัญ

บทที่ 1 ระบอบประชาธิปไตย

บทที่ 2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง

บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

บทที่ 4 ระบบการเลือกตั้ง

บทที่ 5 คณะกรรมการการเลือกตั้ง

บทที่ 6 การเลือกตั้งในประเทศไทย

บทที่ 7 พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง

บทที่ 8 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

บทที่ 9 การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

บทที่ 10 รัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการเลือกตั้งระบบใหม่

ภาคผนวก ประวัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาไทย

พระราชบัญญัติที่สำคัญ

ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook