ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL2103 / PS205 การเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

36 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 การเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง

บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีหลักการปกครองและการกระจายอำนาจ

บทที่ 3 ความหมายและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ 4 การปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

บทที่ 5 แนวทางการปรับพื้นฐานพฤติกรรมทางการเมืองในระดับท้องถิ่น

บทที่ 6 ปัญหาการเมืองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook