ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม POL 2101 (PS 190) ทฤษฎีการเมืองสมัยโบราณและสมัยกลาง

นื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 นครรัฐกรีกและความคิดทางการเมืองยุคก่อนเพลโต
บทที่ 3 เพลโต (Plato)
บทที่ 4 อริสโตเติล (Aristotle)
บทที่ 5 ความคิดทางการเมืองสมัยกรีกตอนปลายและโรมัน
บทที่ 6 ลัทธิสตอยอิกส์ (Stoicism)
บทที่ 7 คริสต์ศาสนาสมัยต้นกับความคิดทางการเมือง
บทที่ 8 ความคิดทางการเมืองยุคโรมันเสื่อมอำนาจ
(ตอนที่ 1) พุทธศาสนากับความคิดทางการเมือง
(ตอนที่ 2) พุทธศาสนากับความคิดทางการเมือง

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook