ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวิจักษณ์

35 ฿

สรุปชีทราม MSA 1003 (MU 103) ดนตรีวิจักษณ์

เนื้อหาประกอบด้วย
บทนำ
ภาคดนตรีไทย
บทที่ 1 ประวัติดนตรีไทยและเครื่องดนตรีโบราณ
บทที่ 2 เครื่องดนตรีไทย
บทที่ 3 ลักษณะการผสมวงดนตรีไทยแบบฉบับ
บทที่ 4 ดนตรีพื้นบ้าน
บทที่ 5 ประเภทของเพลงไทย
บทที่ 6 อัตราของเพลงไทยและหน้าทับ
ภาคดนตรีตะวันตก
บทที่ 7 ประวัติดนตรีตะวันตก
บทที่ 8 เครื่องดนตรีตะวันตก
บทที่ 9 องค์ประกอบพื้นฐานของดตนรีตะวันตก
บทที่ 10 ลักษณะการผลสมวงดนตรีตะวันตก
บทที่ 11 ประเภทของดนตรีตะวันตก
บทที่ 12 ดนตรีศตวรรษที่ 20

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook