ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม MER 3003 (MR 303) การประเมินผลการศึกษา

45 ฿

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 การนำเสนอข้อมูลทางการศึกษา

บทที่ 3 สถิติสำหรับการวัดผลการศึกษา

บทที่ 4 หลักสูตรและการวิเคราะห์หลักสูตร

บทที่ 5 เครื่องมือวัดทางการศึกษา

บทที่ 6 คุณลักษณะของแบบสอบที่ดี

บทที่ 7 ความเชื่อมั่น

บทที่ 8 ความเที่ยงตรง

บทที่ 9 หลักการเขียนข้อสอบ

บทที่ 10 การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านต่างๆ

บทที่ 11 การประเมินตามสภาพจริง

บทที่ 12 การวิเคราะห์ข้อสอบ

บทที่ 13 คะแนนและการให้ระดับคะแนน

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook