ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม HRM 2101 (HR 201) การจัดการทรัพยากรมนุษย์

54 ฿

สรุปชีทราม HRM 2101 (HR 201) การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 การจัดหาทรัพยากรมนุษยฺ
บทที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 6 การรักษาระเบียบวินัยในการทำงาน
บทที่ 7 การบริหารค่าตอบแทนการทำงาน
บทที่ 8 การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
บทที่ 9 แรงงานสัมพันธ์
บทที่ 10 ระบบข้อมูล การตรวจสอบและวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 11 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 12 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook