ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปชีทราม ENS 3104 (EN 327) ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

51 ฿

สรุปชีทราม ENS 3104 (EN 327) ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

ตอนที่ 1 : กลวิธีการอ่าน
บทที่ 1 ทักษะการอ่านให้เข้าใจง่าย
บทที่ 2 การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระ และการอ่านตีความ
ตอนที่ 2 : ทักษะการอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ
บทที่ 3 การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างประโยค
บทที่ 4 การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์ และคำชี้แนะในบริบท
บทที่ 5 การอ่านหาความหมายจากการเขียนที่มีนัยต่างๆ
ตอนที่ 3 : ทักษะการอ่านงานวิชาการและการอ่านหนังสือ
บทที่ 6 ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิชาการ
Reading Passages
Pre-test
บทที่ 1 Passage 1-7
บทที่ 2 Passage 1-6
บทที่ 3 Passage 1-9
บทที่ 4 Passage 1-12
บทที่ 5 Passage 1-7

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook