ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

สรุปข้อสอบ POL3301 / PA270 นโยบายสาธารณะ

46 ฿

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
บทที่ 2 วิวัฒนาการของแนวความคิดนโยบายสาธารณะ
บทที่ 3 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
บทที่ 4 การกำหนดนโยบาย
บทที่ 5 การนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 6 การประเมินผลนโยบาย
บทที่ 7 ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย
บทที่ 8 เทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
บทที่ 9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook