ชีทสรุป ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความ

57 ฿

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

รายละเอียด

ชีทรามสรุปเนื้อหา วิชา ENG 2002 (EN 202) การอ่านตีความ

ปรับปรุงใหม่ล่าสุด!! โดย..ติวเตอร์กุ้ง

สารบัญ
ภาคทฤษฎี
1.  การอ่านคืออะไร
2.  เทคนิคการอ่านเร็ว (Skimming)
3.  ทักษะในการอ่าน
4.  การอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ (Main Idea)
5.  การอ่านแบบวิเคราะห์สรุปความ  (Inference)
6.  การเขียนย่อหน้า  (Paragraph Writing)
7.  คำเชื่อมความ  (Connectors or Signal Words)
8.  การอ้างอิง  (References)

ภาคปฏิบัติ  (Seen Passages  )
Passage  9  Reading Requires More Than Words
Passage  10  The Greenhouse Effect
Passage  11  Can other animal acquire language?
Passage  12  Problems of Modern Psychotherpy
Passage  13  Born to win
Passage  14  Suicide
Passage  15  Expert Says Arctic Ocean Will Soon Be An Open Sea
Passage  16  Women in Art

เอกสารชุดนี้เหมาะสำหรับ

  • นักศึกษาที่เตรียมสอบและมีเวลาน้อย ได้ผลมาก
  • นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน หรือไม่มีเวลาเข้าฟังการบรรยาย
  • ใช้อ่านทบทวน ย้ำและจับประเด็นสำคัญก่อนเข้าห้องสอบ

แนวข้อสอบเก่าทุกภาคมีความสำคัญที่จะนำมาออกข้อสอบได้เสมอ

คุณภาพทางวิชาการต้องมาเป็นที่หนึ่ง

รับประกันคุณภาพ

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook