ชีทรามคำแหง ชีทสรุป ชีทข้อสอบ คอร์สติวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 items฿

ไม่มีสินค้าในตะกร้า

Sale!

ชีทสรุปราม LIS 103 (IS 103) การใช้ห้องสมุด

43 ฿ 42 ฿

Sale!

ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 แหล่งค้นคว้าเพื่อการศึกษา
บทนำ สารสนเทศกับพัฒนาการของห้องสมุด
บทที่ 1 การพัฒนาทักษะเพื่อการศึกษาค้นคว้า
บทที่ 2 แหล่งบริการสารสนเทศ
บทที่ 3 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตอนที่ 2 ทรัพยาการสารสนเทศ
บทที่ 4 ทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
บทที่ 5 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการอ้างอิง
ตอนที่ 3 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ
บทที่ 6 ระบบการจัดเก็บทรัพยาการสารสนเทศที่เป็นหนังสือ
บทที่ 7 ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่ใช่หนังสือ
ตอนที่ 4 เครื่องมือเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
บทที่ 8 บัตรรายการ
บทที่ 9 การใช้บัญชีหัวเรืองเพื่อค้นหาสารสนเทศ
ตอนที่ 5 การค้นคว้าและการทำรายงาน
บทที่ 10 การทำรายงาน
บทที่ 11 การจัดรูปเล่มของรายงาน
บทส่งท้าย สารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์สากล

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook